تبلیغات
مدیریت محیط زیست (سارا اردو) - ال نینو (3)

:درباره وبلاگ

:آرشیو

:پیوندهای روزانه

:صفحات جانبی

:نویسندگان

:آخرین پستها

:ابر برچسبها

آماروبلاگ

آوازک

کد تغییر شکل موس

کد تغییر شکل موس

کد تغییر شکل موسکد ساعت فلش

دریافت کد حرکت ستاره چت روم دریافت کد قفل کلیک راست چت روم دریافت کد قفل کلیک راست چت روم

دریافت کد قفل کلیک راست چت روم

سه شنبه 3 آذر 1394-05:18 ب.ظ-راههای مشاهده ، ثبت و اندزه گیری :

نوسان جنوبی یك رفتار الاكلنگی در تودة اتمسفری است كه مستلزم تبادل هوا میان دو نیمكره شرقی و غربی بوده و در عرضهای جغرافیایی حاره ای و جنب حاره ای متمركز می باشد . مراكز عمل آن اطراف اندونزی و شرق آرام جنوبی در بخش حاره ای است . زمانی كه فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای (تاهیتی در 17 درجه جنوبی و 150 درجه غربی ) بالای نرمال است در بیشتر نواحی غرب آرام جنوب حاره ای (داروین در 12 درجه جنوبی و 130 درجه شرقی ) فشارهای سطح زیر حد نرمال است، كه این فاز سرد نوسان جنوبی نام گرفته و با پدیده لانینا (عكس ال نینو ) همراه است . در این حالت دماهای سطح دریا در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است و بادهای تجارتی و گردش واكر در قویترین وضعیت خود قرار دارند . اما زمانی كه فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است در اكثر نواحی غرب آرام جنوبی حاره ای فشار های سطح بالاتر از نرمال است و این شرایط فاز گرم نوسان جنوبی نام گرفته و در اكثر مواقع با پدیده ال نینو همراه است . با اندازه گیری فشارهای سطح در حوزة آرام جنوبی حاره ای یك شاخص اتمسفری (Southern Oscillation Index-SOI) برای نوسان جنوبی به صورت زیر تعریف شده است :

اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی مثبت شود شرایط غیر ال نینو است و اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی منفی شود شرایط ال نینو برقرار است .

به طور كلی مداركی قوی وجود دارد دال بر اینكه یك گرمایش كلی در اتمسفر جهانی در حدود چند ماه بعد از یك رویداد قوی ال نینو به وجود می آید . بر این اساس پروفسور ویرتكی از دانشگاه هاوایی در سال 1985 پیشنهاد نمود كه مقیاس زمانی برای وقوع رویداد ال نینو بایستی با محاسبه زمان لازم برای اندوختن آب گرم در مناطق حاره ای جهت شارژ سیستم تعیین شود زیرا به هنگام ظهور ال نینو حرارتی شارژ شده به سمت عرض های جغرافیایی بالا و نیز به داخل اتمسفر آزاد می شود . در طول مرحله تكامل ، یك پریشیدگی به شكل منبع حرارتی در غرب آرام استوایی ایجاد می شود و این منبع حرارتی یك سلسله رویدادهایی را ایجاد می نماید و سرانجام شرایط غیر ال نینو در منطقه حاكم می شود .

برای گرد آوری داده های لازم NOAA از یك شبكه چند شناوری استفاده می كنند كه دما و جریان ها و بادهای خطوط استوایی را اندازه گیری می كند . این شناورها به طور روزانه داده میفرستند كه بلافاصله در دسترس محققان و پیش بینی كنندگان در سراسر دنیا قرار می گیرد .

در اقیانوس آرام استوایی ، ال نینو به روشهای مختلفی هم چون ماهواره ها ، شناورهای متصل به لنگر گاه ها ، تجزیه و تحلیل سطح دریا و XBT ها ردیابی می شود . بسیاری از این سیستمهای بررسی اقیانوس جزیی از برنامه «اقیانوسهای گرمسیری ـ اتمسفر جهانی » بوده اند و هم اكنون در طرح « سیستم بررسی ENSO » به كار گرفته شده اند .

 

-روش محاسبه و اندازه گیری پدیده ال نینو:

 

برای مطالعه پدیده ال نینو  از فرایند "پیوند از دور" استفاده می شود . طی این فرایند اقلیم شناسان با استفاده از روابط آماری مانند همبستگی و گراسیون رابطه احتمالی موجود  بین تغییرات عناصر اقلیمی نقاط مختلف جهان را شناسایی وبررسی می کنند . این نوع پیوندهای دور وروابط ، تحت نام عمومی شاخص قرار می گیرند ، مانند شاخص وزش مداری بادهای غربی ، یا شاخص آتلانتیک شمالی .

یکی دیگر از شا خصها ، شاخص نوسان جنوبی   (soi)   است که توسط واکر به شرح زیر محاسبه شده است :

 

SOI=Pt-Pd

 

که در آنPt نشانگر فشار سطح دریا در ایستگاه  تاهیتی و Pd فشار سطح دریا در داروین است. هر قدر فشار تاهیتی بیشتر باشد ، نشان می دهد که پر فشار پرو بیشتر از حد معمول به طرف شمال جابجا شده است و جریا ن آب سرد پرو بیشتر به استوا نزدیک شده است .

شاخص نوسان جنوبی تغییرات  و وابستگیهای پراکندگی فشار را در تابستان نیمکره جنوبی در اقیانوس آرام اندازه می گیرد . اندازه های بالای آن نشان می دهد، که شیب فشار سطح دریا بین شرق و غرب اقیانوس آرام شدیدتر است . اندازه های کمتر شاخص نشان می دهد ؛ که پر فشار ، پرو را  نمی پوشاند .

 

-نوسانهای آب وهوایی ایران و پدیده انسو:

 

انسو (  ENSO ) نشانگر یک سازوکار جهانی بوده و لذا تاثیرات آن فراتر از یک قاره یا یک کشور است . با جابجایی وتغییر جهت جریانهای هوا در آغاز و اثنای دوره ال نینو ( شاخص پایین ) و لانینا (شاخص بالا ) مناطق مختلف تحت تاثیرهای گوناگونی قرار می گیرند .  هرچند این دگرگونی ها در عرضهای حاره و جنب حاره رو به استوا شناخته شده ولی در نواحی دیگر مثل مدیترانه، خاورمیانه و ایران تاثیر گذاری آنها هنوز در پرده ابهام است .   همان گونه که می دانیم ایران کشوری با آب و هوای خشک تا نیمه خشک می باشد ، که بین عرضهای 25تا 40 درجه شمالی قرار گرفته است ، و به علت دارا بودن اشکال گوناگون ناهمواریها  ، نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه از آب وهوای متنوعی برخوردار است .  البته این حالت تنها ناشی از تنوع ناهمواریها نبوده ؛ بلکه بیشتر از جریانهای جوی در مقیاس جهانی و سینوپتیکی نشات می گیرد .   در مورد تاثیر پدیده انسو در آب وهوا ی کشور ابتدا باید ا ذعان کرد که دوری و نزدیکی مناطق مختلف با ناحیه شرق آرام استوایی در میزان تاثیر گذاری موثر است و بدیهی است که بین میزان تاثیر و دوری از منطقه فوق رابطه معکوس وجود دارد .  چون شاخص نوسان جنوبی در حال حاضر تنها شاخص عددی مورد استفاده برای مطالعه پدیده انسو و سازوکارهای ال نینوو لانینا در واقع یک فرایند فیزیکی در رابطه با آن است ، لذا در بررسی پدیده انسو فعلاًجز شاخص نوسان جنوبی ، کمیت دیگری وجود ندارد .

 

یک مقایسه ساده آماری که بین خشکسالیها و ترسالیهای کشور نوسان جنوبی انجام گرفت ؛ نشان داد که خشکسالیهای ایران در 1966 ، 71_1970 ، 1973 ، 1978 ، 89_ 1988 ؛ میلادی با شاخص بالا ( لانینا  ) و ترسالیهای کشور در 1969 ، 1972 ، 1976 ، 1982 ، 1986 ؛ میلادی باشاخص پایین ( ال نینو ) همزمان بوده است .

 

 

 

لانینا

لانینا (به اسپانیایی: La Niña) وضعیتی است که در قسمت مرکزی و شرقی استوایی اقیانوس آرام، آب سردتر از حالت طبیعی می‌شود. لانینا تقریباً متضاد ال‌نینو است. لانینا در هر سه تا هفت سال اتفاق می‌افتد و درجه حرارت آب دریا سرد می‌شود. این پدیده حاصل تغییر اختلاف فشار منطقه است و اجازه می دهد سطح آب‌های اقیانوس در قسمت شرقی سردتر از حالت معمول شود و در قسمت‌های حاره غربی گرم‌تر از حالت عادی گسترش یابد. علل لانینا برعکس عواملی است که در ایجاد ال‌نینو موثر هستند. معنی واژه لانینا به معنی کودک دختر است. در طی وقوع لانینا ، دمای هوا در اینگونه مناطق به پائین تر از حد نرمال می رسد. اینگونه تغییرات دمائی موجب می شود تا تمامی نقاط زمین دستخوش نوسانات اقلیمی گردد و پیشامدها بمدت 12 یا بیشتر ادامه داشته باشد النینو مثال خوبی از عملكرد زمین به عنوان یك سیستم است كه واكنش های متقابل بین اتمسفر- هیدروسفر و لیتوسفر را در ایجاد حوادث طبیعی نشان می دهد. پدیده دیگر اقیانوسی لانینا(Lanina) نام دارد كه به خواهر النینو شهرت یافته و با حالتی متعادل ظاهر می شود. لانینا حالتی از یك جریان آب سرد است، با وضعیتی كاملاً ویژه كه البته برای سواحل غرب آمریكا عادی است. در هر حال، لانینا با خشكسالی در ارتباط است و بطور متناوب فعالیت هوریكن ها را افزایش می دهد، اگر چه این مطلب هنوز به روش علمی ثابت نشده است.

 

-پیش بینی و نظارت پدیده های النینو و لانینا

 پیش بینی رویدادهای اقیانوس آرام از راههای مختلف صورت می گیرد. در حال حاضر مدلهایی از كامپیوترهای پیشرفته وجود دارد كه قادرند تحولات مناطق حاره ای اقیانوس آرام را تصویر برداری كنند. مدلهای پیش بینی آماری همچنین قادرند شروع وقوع اینگونه رویدادها را به ثبت برسانند. بررسی كارشناسانه از وضعیت موجود می تواند كمك شایانی در این راستا باشد ، بویژه آنكه با تفسیر وضعیت درحال شكل گیری در اعماق اقیانوس آنرا شناسائی می كنند.

 

نتایج

در پدیده ال نینیو میزان بارش های سیل آسا زیاد می شود و تغییرات اقلیمی در کشور موجب خسارات مالی و جانی بسیار می شود در نتیجه ستاد بحران  و هلال احمر باید در حالت آماده باش قرار گیرد.

به دلیل نزدیک شدن به فصل سرد سال باید پیش بینی های لازم جهت سوخت کافی در نیروگاه ها به دلیل افزایش مصرف گاز طبیعی در سایر بخش‌ها انجام پذیرد.

و نیز به دلیل تغییرات اقلیمی ( سیل، یخبندان و ...) بسیاری از محصولات کشاورزی از بین می روند و پیش بینهای لازم باید انجام گیرد.

پیش بینی های لازم در راهها و جاده ها به دلیل بارش و یخبندان ها انجام پذیرد و وزارت نیرو، شهرداری ها پیش بینی های لازم جهت کمک رسانی را انجام دهند.

مردم نیز باید پیش بینی های لازم را بکنند، به عنوان مثال قبل از سفر آب و هوا و راهها را بررسی نمایند، همچنین لباس گرم و آذوقه کافی با خود بهمراه داشته باشند که در صورت بسته شدن راهها یا مواجه با سرمایش شدید امکانات لازم را با خود داشته باشند.

یک نکته مهم در اینجا قابل ذکر است و آن این است که ما از این پدیده اقلیمی استفاده بهینه داشته باشیم و با استفاده از خبرگان و کارشناسان، با همکاری ستادها و دولت آب های نزولی را مدیریت کنیم و ذخیره آبی کشور را تامین کنیم.

 دکتر سارا اردو
نظرات() 

تاریخ آخرین ویرایش:چهارشنبه 9 تیر 1395 10:29 ب.ظ


How does Achilles tendonitis occur?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:47 ق.ظ
Greetings from Los angeles! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I enjoy the information you provide here and can't wait to take a
look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!
kevinklonn.weebly.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 12:39 ب.ظ
What's up mates, how is the whole thing, and what you wish for to say concerning this article, in my
view its in fact remarkable in support of me.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:26 ب.ظ
It's awesome for me to have a web site, which is valuable for my know-how.
thanks admin
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:28 ب.ظ
I was more than happy to find this website. I wanted to thank
you for your time for this fantastic read!!
I definitely really liked every bit of it and I have you book-marked to see new things in your
blog.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر